Projecten

Projecten in Ghana

Naast de reguliere Lifestyle bezigheden – de school en de begeleiding van de leerlingen – is de Stichting Holland Bolga Support samen met de Lifestyle Artisans groep een viertal projecten gestart.

Uitgangspunt en doel van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan de verzelfstandiging van de Lifestyle Artisans groep.

De eerste twee zijn reeds geactiveerd. De andere twee projecten zijn nu in ontwikkeling of in een onderzoeksstadium.

Reeds actief:

Project 1. Competitie ambachten
Project 2. Krediet productielijn

In onderzoek:

Project 3. Bamboe plantage
Project 4. Onderwijsvernieuwing

Zodra er voor deze twee projecten uitgebreidere projectplannen klaar zijn zullen ze op deze website te lezen zijn.

Project 1. Competitie ambachten

Het project competitie ambachten heeft voor het eerst plaatsgevonden eind 2018/begin 2019. Lifestyle Artisans is begonnen het jaarlijkse competitie te organiseren in eerste instantie voor de meubelmakers. Stap voor stap zullen in de tijd de andere ambachten worden toegevoegd – in nu nog een willekeurige volgorde een competitie voor: de wevers, naaisters en kleren makers, kappers, sieradenmakers en goudsmid – , ieder met een eigen opdracht.

Deze eerste keer namen veel van de Lifestyle meubelmakers deel: ieder maakte een tafel van voorgeschreven afmetingen. De meubelmakers waren zo enthousiast over de wedstrijd dat besloten is er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Ook het competitie voor 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden. In 2020 was er naast een wedstrijdopdracht voor de meubelmakers (een stapelbare kruk), ook een opdracht voor de leerlingen meubelmakers (een inklapbaar krukje). De feestelijkheden rond de prijsuitreiking waren dit jaar door de corona pandemie helaas beperkt.

Doel van de wedstrijd is om naast het stimuleren van de creativiteit en het verhogen van de kwaliteit van hun producten, ook de onderlinge samenwerking en kennisoverdracht te bevorderen, alsmede de bekendheid van de Lifestyle Artisans in de regio te vergroten.

Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen, worden de kosten vergoed door Holland Bolga Support. Dat betreft met name materiaalkosten, maar ook kosten voor de aanschaf en feestelijk uitreiken van de prijzen, de organisatie en de public relations.

Project 2. Krediet Productielijn

Het plan voor dit project ontstond eind 2020 bij de directie en board van Lifestyle om eigen inkomsten te genereren en het proces van verzelfstandiging te ondersteunen.

In februari 2021 is begonnen met het project. Ook hier in eerste instantie met de meubelmakers.

De meeste meubelmakers beschikken niet over het geld om materialen – m.n. hout – te financieren of investeringen te doen in machines voor hun onderneming.

Gesteund door de meubelmakers is met Lifestyle overeengekomen deze materiaal kosten of machine investeringen te voorfinancieren via de Stichting Holland Bolga Support.

De meubelmaker kan dan doorgaan met het maken van waarin hij goed is: het produceren van meubels zoals tafel, kast, bed, bank, stoelen etc. De productie vindt vaak plaats op basis van van te voren afgesproken specificaties.

Door de financiële hulp van Lifestyle is de meubelmaker niet langer afhankelijk van – zo ze uberhaupt worden toegelaten – de lange doorlooptijden en de voorwaarden die lokale meestal privé financiers stellen.

De meubelmakers betalen per kwartaal aan Lifestyle de overeengekomen rente over het geleende bedrag. Dit bedrag wordt samengevoegd en beheerd door de directie en de board van Lifestyle.

Tot nu toe is de rente van 3 kwartalen bijgeschreven op de bankrekening van Lifestyle. Per 1 februari 2022 wordt de laatste tranche plus het geleende bedrag betaald.

Criterium voor de besteding van het surplus dat Lifestyle beheert, is: het moet de activiteiten ondersteunen die de verzelfstandiging van Lifestyle bevorderen.

Het project is met veel enthousiasme ontvangen door de lokale ambachtslieden. Ook de naaisters, kleermakers en kappers willen nu een vergelijkbare constructie starten binnen het Lifestyle samenwerkingsverband.

Holland Bolga Support en Lifestyle gaan dit plan verder uitwerken. Het project voor de meubelmakers loopt intussen door.

Project 3: Bamboe voor Lifestyle Artisans

Het idee van dit project is voortgekomen uit het brainstormen met Prof. David Millar van Millar’s Open Universiteit te Bolgatanga.  David Millar heeft zelf zijn opleiding gehad aan de landbouwuniversiteit te Wageningen.

Holland Bolga Support deelt met hem het enthousiasme voor het gebruik van bamboe als duurzaam bouw- en timmer materiaal, geproduceerd dichtbij de plek waar het verwerkt wordt.

In Ghana groeit bamboe. Het klimaat en de grond leent zich daar voor. Aangezien het hout dat in Noord Ghana rond Bolgatanga te koop is vaak geen hoge kwaliteit heeft, of relatief duur is omdat het van verre moet komen, heeft Stichting Holland Bolga Support met David Millar besproken hoe de meubelmakers en timmerlieden van Lifestyle Artisans kennis kunnen krijgen van de mogelijkheden van bamboe en hoe een productielijn op te zetten is.

Daartoe zal de juiste soort bamboe verbouwd moeten worden, dichtbij de plek waar het verwerkt zal worden – in eigen beheer bij Lifestyle Artisans.

Doel van het project is dat in Bolgatanga een Lifestyle Bamboe plantage komt, waarin en waarmee de Lifestyle leden kunnen werken met het onderhoud van de plantage zelf geoogste bamboe om daar meubels en wellicht ook bouwwerken of andere bamboeproducten mee te maken. Het project verkeert in een oriënterend stadium.

Project 4: Onderwijsvernieuwing

Dit project is nog volop in ontwikkeling en de grenzen moeten nog worden bepaald. De onderwijsvernieuwing heeft betrekking op twee belangrijke onderwerpen voor de middelbare school die in de aangegeven drie jaar de leerlingen klaar maakt voor het staatsexamen:

  • Het curriculum

Hier wordt in eerste instantie gedacht aan het in een extra cursus bijscholen van de beginnende leerlingen die vaak ongeletterd zijn. Voor hen moet een programma komen waarbij in het eerste en tweede jaar extra aandacht wordt gegeven aan:

  • het lezen en schrijven in de lokale taal
  • Engels leren spreken en schrijven
  • rekenen
  • technisch tekenen

Doel: het zo snel mogelijk op gelijk niveau brengen van de leerlingen van de school en de doorstroming in het 3 jaars lesprogramma vergroten.

  • Bij- en nascholing van het docentenkorps.

De docenten tonen veel energie en enthousiasme tijdens het lesgeven en zij besteden veel aandacht en tijd om het schoolprogramma uit te voeren en op tijd af te ronden. Voor degene die geen docentenopleiding hebben gevolgd wil Lifestyle een pedagogische bijscholing organiseren. De verbetering van de kwaliteit van de leraren staat daarbij ook op de agenda: Lifestyle wil het docentenkorps vertrouwd maken met het gebruik van moderne vormen van onderwijs: in plaats van op afstand voor de klas staan en de stof te dicteren, de leerlingen actief te begeleiden in hun leerproces.

  • Leermiddelen

Inventarisatie maken van de benodigde maar nu vaak ontbrekende leermiddelen ter ondersteuning van het onderwijs.