Visie & Werkwijze

Lifestyle Artisans is ontstaan vanuit de ambitie verbeteringen te bewerkstelligen op het gebied van kwaliteit van producten, op het gebied van leefomstandigheden van ambachtslieden en op het gebied van de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme jongeren in en rondom Bolgatanga.

De bovenliggende visie van Lifestyle is als volgt weer te geven:

– Ambachtslieden uit verschillende vakgebieden zodanig vormen dat ze met ambachtslieden uit andere delen van Ghana en Afrika kunnen wedijveren op een gelijkwaardig niveau;
– Het aantal werkloze jongeren in Ghana verminderen en een bijdrage leveren aan het tegenhouden van de migratie van de Ghanese jeugd, zowel binnen als buiten Ghana;
– Bijdragen aan de bestrijding van armoede onder de kansarmen in Bolgatanga en Ghana.

Lifestyle wil deze doelstellingen bereiken door:

–  het beschikbaar stellen van onderwijs zonder drempel, zodat ook jongeren zonder of met een minimale vooropleiding een ambacht kunnen leren;
– Training geven aan zowel professionele als leerling-vakmensen met als bedoeling hun producten efficiënt en kwalitatief te verbeteren;
– de Lifestyle leden te begeleiden bij het runnen van hun eigen onderneming, en het stimuleren van uitwisseling van ervaringen en kennis van leden onderling.