Lifestyle

Geschiedenis

Vanouds was de situatie in Bolgatanga als volgt:
De meubelmakers bedrijven bestaan meestal uit een eigenaar, soms met een betaalde medewerker en vaak aangevuld met 2 tot 8 onbetaalde jongeren. De jongeren bleven gemiddeld drie jaar en leverden in die tijd onbetaald werk.

Daarna vertrokken ze en begonnen een eigen bedrijf, omdat hun bazen hen niet konden betalen.

Zo kwamen er steeds meer bedrijfjes en veel concurrentie. Het werd voor de meubelmakers steeds moeilijker om geld te verdienen. Om dit probleem aan te pakken hebben enkele bedrijfjes onder begeleiding van Henk Groot (ex-penningmeester van Holland Bolga Support) de handen bij elkaar gestoken en zijn ze een samenwerkingsverband – Lifestyle Artisans – begonnen om als groep sterker te staan.

In 2017 heeft Lifestyle Artisans als eerste project samen met Holland Bolga Support een school opgezet om onderwijs te kunnen geven aan houtbewerkers en timmerlieden leerlingen. Jongeren met een minimale vooropleiding kunnen zich daar vormen tot ambachtsvrouw of man.

De samenwerking was een voorbeeld voor andere ambachten en sinds 2017 hebben zich naast de timmerbedrijven andere ambachten aangesloten: naaiateliers en kledingmakerijen, sieradenmakers en kraalontwerpers, manden- en schoenmakers, weverijen, stoffeerders en kappers.

Naast hun specifieke vakopleiding en de praktische vaardigheden worden deze aankomende ambachtslieden onderwezen in bedrijfseconomie, boekhouden, marketing en organisatiekunde.

Het centrum leidt de jongeren op om in drie jaar een officieel staatsexamen te doen voor secondair onderwijs in een van de bovengenoemde beroepen.

De school ontvangt geen overheidssteun.

Stichting-Holland-Bolga-Support-Over-ons