HBS

De Stichting Holland Bolga Support (HBS) ondersteunt via projecten financieel, technisch en moreel een samenwerkingsverband van een groep ambachtslieden in en rondom de stad Bolgatanga in het noorden van Ghana die de lokale situatie willen verbeteren. Dit samenwerkingsverband heet Lifestyle Artisans (Lifestyle) en wil de lokale situatie van m.n. de ambachtslieden verbeteren.

Holland Bolga Support werft fondsen voor de werkzaamheden van Lifestyle Artisans. Daarnaast verleent onze stichting morele en management ondersteuning aan Lifestyle Artisans voor het opzetten en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs, het organiseren en managen van de school en waar mogelijk financieren van de in overleg geselecteerde start-ups.

Geschiedenis

Stichting Holland Bolga Support is opgericht op 7 mei 2017. Voordat de stichting was opgezet waren twee van de huidige bestuursleden al enkele malen in Bolgatanga geweest. Zij waren daar omdat er een vraag was vanuit de lokale bevolking om meubelbedrijfjes te adviseren en steun te geven op het gebied van vakkennis en ondernemerschap.

In 2016 hebben de houtbewerkers in Bolgatanga zich verenigd tot een collectief onder de bezielende leiding van Bernard Hito Atanga om zo de krachten te bundelen. Hij zag hoe vele jongeren, die in en rondom de bedrijfjes hingen en voor wat eten klussen deden, nauwelijks naar school waren geweest en al helemaal geen mogelijkheden hadden om een vakopleiding te volgen.

Hij nam het initiatief om een school/trainingscentrum op te zetten in houtbewerking en andere ambachten voor deze jongeren. Met behulp van de lokale bestuurders werd LifeStyle Artisans opgericht. Bernard Hito Atanga vroeg onze steun om dat te kunnen realiseren. Daarom hebben we in 2017 de Holland Bolga Support stichting opgericht: wij steunen van harte dit initiatief en de groep Lifestyle Artisans.

Stichting-Holland-Bolga-Support-Over-ons

Hoe werken wij

De Stichting Holland Bolga Support heeft een ondersteunende functie: Op basis van de vraag van de lokale bevolking, in dit geval het Lifestyle Artisans collectief, worden er in overleg met hun staf en bestuur plannen gemaakt, de organisatie geanalyseerd en behoeften bepaald, en wordt er gezocht naar financiële ondersteuning vanuit Nederland.

Naast de reguliere onderwijs- en organisatie-bezigheden zijn er nog een aantal speciale projecten met als doel het genereren van inkomsten voor en door Lifestyle Artisans (zie o.a. het project “Krediet productielijn”), het verbeteren van het onderwijs, alsmede het verhogen van de onderlinge kennisuitwisseling en het verbeteren van de sociale cohesie.

Een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de ondersteuning van een activiteit blijft dat Lifestyle Artisans in de toekomst zelf de financiering van haar activiteiten overneemt.

Stichting-Holland-Bolga-Support-Over-ons