Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana
Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana
Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana
Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana
Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana
Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana
Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana
Steun de ambachtslieden, hun opleiding tot vakman en verzelfstandiging in Noord Ghana

Zoals in veel delen van Afrika is ook in Ghana voedsel voor de jeugd schaars, de jeugdwerkeloosheid groot, onderwijs voor met name de armen zo goed als ontoegankelijk en de mogelijkheid een eerste bedrijf te financieren nauwelijks aanwezig.
Holland Bolga Support en Life Style Artisans werken samen om dit aan te pakken in Noord Ghana.

Doneren

Projecten

Samenwerking

Onderwijs

Stichting-Holland-Bolga-Support-Over-ons

Bolgatanga: hoe staat het er bij en wat doen we er aan

Bolgatanga is de hoofdplaats van de Upper East Region in het noorden van Ghana. Het gebied grenst aan Togo en Burkina Faso en bestaat zoals de andere Sahel landen uit savanne landschap. Het is een van de armste delen van Ghana.

In Bolgatanga is geen industrie. Er zijn veel met name kleine ambachtelijke bedrijven, waaronder timmerbedrijven. Deze bedrijven nodigen jongeren, die rondzwerven, los/vast uit om op ad hoc basis mee te werken. Soms voor wat eten of een beetje geld, maar vaak ook voor niets. De vaktechnische kennis die deze jongeren zo opdoen is zeer beperkt en zonder continuïteit.

Bij de beter georganiseerde timmerbedrijven, en vooral bij de kledingateliers, de weverijen en de kapperszaken, wordt een soort leerlingstelsel gehanteerd: een jongere betaalt een bedrag en wordt dan drie jaar meewerkende leerling met als loon voor zijn werk een maaltijd per dag. In deze situatie krijgen de leerlingen door mee te werken tenminste enige vakkennis. Na drie jaar zou de leerling zelf een bedrijf moeten kunnen beginnen.

Voor een overdracht van de kennis en praktijk in de bedrijfsvoering en verwante onderwerpen is binnen de bedrijven vaak weinig tijd en ruimte.

 

Lifestyle Artisans

Lifestyle Artisans (Lifestyle) is het lokale collectief van ambachtslieden en bedrijven in houtbewerking, meubelmakerijen, timmerbedrijven, naaiateliers en kledingmakerijen, sieradenmakers, goudsmeden en kraalontwerpers, manden- en schoenmakers, weverijen, bekledingsbedrijven en kappers.

Het collectief is ontstaan om elkaar te ondersteunen in de bedrijfsvoering alsmede de aanpak en overdracht van de ambachtelijke kennis en uitvoering.

Naast deze vakspecifieke overdracht per ambacht, staat voor alle deelnemers de kennis en praktijk van de bedrijfsvoering, boekhouding en verkoop op het onderwijsprogramma.

 

Stichting-Holland-Bolga-Support-Over-ons
Stichting-Holland-Bolga-Support-Over-ons
Holland Bolga Support

Holland Bolga Support (HBS) heeft als taak de fondsen te werven voor de activiteiten die samen met Lifestyle zijn afgesproken.

Bovendien verleent Holland Bolga Support kennisondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, en daar waar gevraagd organiseert Holland Bolga Support ook vaktechnische kennisoverdracht.

De samenwerking

Lifestyle Artisans en Holland Bolga Support pakken het onderwijs en de financiering voor de bedrijven aangesloten bij Lifestyle Artisans gezamenlijk aan:

Onderwijs

Primair richt het onderwijs zich er op het Ghanese staatsexamen te behalen.

Het onderwijs bestaat uit het geven van kennisvakken en vaardigheden nodig voor de bedrijfsvoering.

Bovendien doceert de school aan bepaalde ambachten vakspecifieke kennis. Deze kennis wordt ook in de praktijk geoefend;

Gelijkheid van man en vrouw

Lifestyle Artisans en Holland Bolga Support willen actief een bijdrage leveren aan een lokale cultuuromslag die de gelijkheid van man en vrouw tot stand moet brengen door vrouwen actief te wijzen op een opleiding in traditioneel manlijke beroepen en vice versa;

Ecologie en klimaat

Lifestyle Artisans en Holland Bolga Support zijn begonnen te onderzoeken welke project kan worden opgestart om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de lokale ecologie en het klimaat.

Financiering en kredietverlening

De ex-studenten en ondernemers hebben geld nodig als ze een bedrijf willen starten. Lifestyle Artisans verleent voorfinanciering, die nu vaak niet of allen tegen woeker rentes te verkrijgen is op de markt;

Lifestyle Artisans begeleidt het proces van voorfinanciering en kredietverlening, administreert de lening en regelt de afbetalingen;

Deze kredietverlening wordt ook gebruikt voor het opzetten van nieuwe activiteiten van bestaande bedrijven;

Het surplus verworven door de financiering wordt gebruikt voor de verzelfstandiging van Lifestyle Artisans te ondersteunen;

Wij bieden jongeren een plek om zich te vormen tot vakman en waar mogelijk na een succesvol staatsexamen zelfstandig een zaak te beginnen